Komunikat


Uprzejmie informujemy, że dwa działające na rynku lokalnym Banki:

Pyrzycko-Stargardzki Bank Spółdzielczy w Pyrzycach,

ul. I Maja 20, 74-200 Pyrzyce, wpisany do Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000056364, NIP 8530002726, REGON 000507928

oraz

Bank Spółdzielczy w Gryfinie,

ul. Niepodległości 24, 74-100 Gryfino, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000074606, NIP 8580004874, REGON 000507785

postanowiły połączyć siły, tworząc jednolity prężny podmiot finansowy. Odpowiednie uchwały, potwierdzające wolę połączenia zostały już podjęte przez organy samorządowe obydwu Banków. Prawne połączenie nastąpiło dnia 2.11.2021 r. z chwilą wpisu połączenia do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS). Zakończenie organizacyjne procesu połączenia Banków jest zaplanowane do końca I kwartału 2022 r.
Ta strategiczna decyzja sprawi, że stworzony zostanie Bank o większych możliwościach. Gwarantuje to potencjał posiadany przez obydwa Banki. Celem połączenia jest przede wszystkim spełnienie Państwa oczekiwań dotyczących różnych proponowanych produktów bankowych oraz zapewnienie usług na najwyższym poziomie.
Pragniemy podkreślić i zapewnić, że cały proces łączenia Banków pozostanie nieodczuwalny dla Państwa i w żaden sposób nie będzie wpływał na wzajemne relacje. Dołożymy wszelkich starań, by wszystkie działania konsolidacyjne postępowały systematycznie i bez zakłóceń.
Jesteśmy przekonani, że podjęta decyzja to bardzo dobre rozwiązanie, a połączone Banki dysponować będą większymi zasobami finansowymi, sprawną organizacją, wyspecjalizowanym zespołem i najlepszymi rozwiązaniami technicznymi. Dzięki temu będziemy mogli Państwu zaoferować bogatszą paletę usług finansowych, wspierać większe projekty biznesowe i być partnerem dla dużej grupy przedsiębiorców, rolników, instytucji samorządowych i organizacji pozarządowych.
Dzięki integracji mieszkańcy regionu zyskają silny i stabilny kapitałowo podmiot z trwałymi, spółdzielczymi korzeniami.
Szczegółowe informacje na temat połączenia można uzyskać bezpośrednio telefonicznie pod numerem telefonu 91 570 10 26 lub 91 416 26 93.
Niniejsza informacja spełnia warunki zawiadomienia o zamierzonym połączeniu Banków w rozumieniu art. 124d ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe (tj. Dz.U. 2018 poz. 2187 z późn. zm.).
Zarząd
Pyrzycko – Stargardzkiego Banku Spółdzielczego

Ujednolicenie zasad oferowania narzędzi pomocowych dla klientów sektora bankowego

Celem stosowania jednolitych zasad dot. moratoriów pozaustawowych dla sektora bankowego, z uwzględnieniem specyfiki funkcjonowania sektora bankowości spółdzielczej Związek Banków Polskich oraz Krajowy Związek Banków Spółdzielczych wypracowały rozwiązania w zakresie ich stosowania dla mikro, małych średnich, dużych przedsiębiorców, podmiotów prowadzących działalność rolniczą oraz działalność agroturystyczną.


Czytaj więcej...

Tarcza Finansowa PFR 2.0

Szanowni Państwo,

Od 15 stycznia br. możesz wystąpić o wsparcie w ramach uruchomionego przez rząd programu Tarczy Finansowej PFR 2.0

Sięgnij po subwencję i złóż wniosek online na stronie Internet Bankingu.

Regulamin ubiegania się o udział w programie Tarcza Finansowa PFR 2.0

Pełnomocnictwo

Przedsiębiorcy mogą składać wnioski o udzielenie subwencji do 28 lutego 2021.

W trakcie składania wniosku o subwencję należy sprawdzić, czy od przesłania deklaracji VAT-7 minęły 4 dni kalendarzowe, a w przypadku podatników rozliczających się kwartalnie z VAT, co najmniej 7 dni kalendarzowych od złożenia JPK_VAT. Proces walidacji wniosków wymaga przetworzenia danych w rejestrach publicznych. Złożenie wniosku o subwencję wcześniej rodzi ryzyko jego odrzucenia przez PFR.

Z Tarczy Finansowej PFR 2.0 mogą skorzystać:

 • mikrofirmy dotknięte trudną sytuacją biznesową spowodowaną pandemią COVID-19:
  1. dla firm zatrudniających od 1 do 9 pracowników oraz obroty lub suma bilansowa za 2019 r. poniżej 2 mln euro,
  2. spadek obrotów o minimum 30% w okresie IV-XII lub w IV kwartale 2020 w porównaniu do analogicznego okresu w 2019 roku,
  3. kwota subwencji zależna o wielkości spadku przychodów:
   1. 18 000 zł na zatrudnionego przy spadku obrotów o 30-60%
   2. 36 000 zł na zatrudnionego przy spadku obrotów powyżej 60%,
  4. maksymalna kwota subwencji to 324 000 zł,
  5. możliwość umorzenia do 100% w zależności od utrzymania zatrudnienia w 2021 roku.

 • Małe i Średnie Firmy dotknięte trudną sytuacją biznesową spowodowaną pandemią COVID-19:
  1. dla firm zatrudniających od 10 do 249 pracowników oraz obroty poniżej 50 mln euro lub suma bilansowa poniżej 43 mln euro,
  2. spadek obrotów o minimum 30% w okresie IV-XII lub w IV kwartale 2020 w porównaniu do analogicznego okresu w 2019 roku,
  3. subwencja wypłacana jest w kwocie 70% straty brutto (przed podatkiem) przedsiębiorstwa za miesiące od listopada 2020 roku do marca 2021 (styczeń-marzec 2021 r. na podstawie prognozy),
  4. maksymalna kwota subwencji to 3,5 mln zł i nie więcej niż 72 000 zł na pracownika.

Tarcza Finansowa PFR 2.0

Szanowni Państwo,

Od 15 stycznia br. możesz wystąpić o wsparcie w ramach uruchomionego przez rząd programu Tarczy Finansowej PFR 2.0

Sięgnij po subwencję i złóż wniosek online na stronie Internet Bankingu.

Regulamin ubiegania się o udział w programie Tarcza Finansowa PFR 2.0

Pełnomocnictwo

Przedsiębiorcy mogą składać wnioski o udzielenie subwencji do 28 lutego 2021.

W trakcie składania wniosku o subwencję należy sprawdzić, czy od przesłania deklaracji VAT-7 minęły 4 dni kalendarzowe, a w przypadku podatników rozliczających się kwartalnie z VAT, co najmniej 7 dni kalendarzowych od złożenia JPK_VAT. Proces walidacji wniosków wymaga przetworzenia danych w rejestrach publicznych. Złożenie wniosku o subwencję wcześniej rodzi ryzyko jego odrzucenia przez PFR.

Z Tarczy Finansowej PFR 2.0 mogą skorzystać:

 • mikrofirmy dotknięte trudną sytuacją biznesową spowodowaną pandemią COVID-19:
  1. dla firm zatrudniających od 1 do 9 pracowników oraz obroty lub suma bilansowa za 2019 r. poniżej 2 mln euro,
  2. spadek obrotów o minimum 30% w okresie IV-XII lub w IV kwartale 2020 w porównaniu do analogicznego okresu w 2019 roku,
  3. kwota subwencji zależna o wielkości spadku przychodów:
   1. 18 000 zł na zatrudnionego przy spadku obrotów o 30-60%
   2. 36 000 zł na zatrudnionego przy spadku obrotów powyżej 60%,
  4. maksymalna kwota subwencji to 324 000 zł,
  5. możliwość umorzenia do 100% w zależności od utrzymania zatrudnienia w 2021 roku.

 • Małe i Średnie Firmy dotknięte trudną sytuacją biznesową spowodowaną pandemią COVID-19:
  1. dla firm zatrudniających od 10 do 249 pracowników oraz obroty poniżej 50 mln euro lub suma bilansowa poniżej 43 mln euro,
  2. spadek obrotów o minimum 30% w okresie IV-XII lub w IV kwartale 2020 w porównaniu do analogicznego okresu w 2019 roku,
  3. subwencja wypłacana jest w kwocie 70% straty brutto (przed podatkiem) przedsiębiorstwa za miesiące od listopada 2020 roku do marca 2021 (styczeń-marzec 2021 r. na podstawie prognozy),
  4. maksymalna kwota subwencji to 3,5 mln zł i nie więcej niż 72 000 zł na pracownika.

Tarcza Finansowa PFR – przyjmowanie pełnomocnictw, oświadczeń lub odpisów z KRS i CEiDG

Szanowni Państwo,

Zgodnie z Umową Subwencji i Regulaminem Programu PFR przypominamy o obowiązku przedstawienia w Banku dokumentów potwierdzających, że osoba, która zawarła Umowę i złożyła oświadczenie woli jej zawarcia w imieniu Beneficjenta była uprawniona do jego reprezentowania.

W zależności od sytuacji są to:

 • informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu/pełnemu z Krajowego Rejestru Sądowego lub;
 • wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub;
 • Pełnomocnictwo i informacja odpowiadająca aktualnemu/pełnemu odpisowi z Krajowego Rejestru Sądowego lub Pełnomocnictwo i wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub;
 • Oświadczenie Beneficjenta

Wzory pełnomocnictwa i oświadczenia stanowią załączniki nr 2 i 3 do Regulaminu Programu PFR (wzór pełnomocnictwa – str. 62, wzór oświadczenia – str. 64).

Dokumenty należy przedstawić w Banku osobiście lub przesłać do Banku pocztą w nieprzekraczalnym terminie do 31 grudnia 2020 r.

W przypadku niedopełnienia ww. obowiązku konsekwencją może być wypowiedzenie Umowy przez Fundusz.

W celu usprawnienia procesu weryfikacji zachęcamy do jak najwcześniejszego składania dokumentów.

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
Bank Spółdzielczy 2014 roku
Średnie kursy walut NBP z dnia: 2021-12-03
EUR 1 EUR 4,5934
USD 1 USD 4,0653
CHF 1 CHF 4,4165
GBP 1 GBP 5,4021
300 dla ucznia     |     500 plus
500 plus 300 dla ucznia
INFORMACJE DODATKOWE
Bankowy Fundusz Gwarancyjny Generali Zastrzeżenia kart Dbaj o bezpieczeństwo w sieci
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies, korzystanie z niej oznacza ich akceptację. Akceptuję | Więcej informacji