Ujednolicenie zasad oferowania narzędzi pomocowych dla klientów sektora bankowego

Celem stosowania jednolitych zasad dot. moratoriów pozaustawowych dla sektora bankowego, z uwzględnieniem specyfiki funkcjonowania sektora bankowości spółdzielczej Związek Banków Polskich oraz Krajowy Związek Banków Spółdzielczych wypracowały rozwiązania w zakresie ich stosowania dla mikro, małych średnich, dużych przedsiębiorców, podmiotów prowadzących działalność rolniczą oraz działalność agroturystyczną.


Czytaj więcej...

Tarcza Finansowa PFR 2.0

Szanowni Państwo,

Od 15 stycznia br. możesz wystąpić o wsparcie w ramach uruchomionego przez rząd programu Tarczy Finansowej PFR 2.0

Sięgnij po subwencję i złóż wniosek online na stronie Internet Bankingu.

Regulamin ubiegania się o udział w programie Tarcza Finansowa PFR 2.0

Pełnomocnictwo

Przedsiębiorcy mogą składać wnioski o udzielenie subwencji do 28 lutego 2021.

W trakcie składania wniosku o subwencję należy sprawdzić, czy od przesłania deklaracji VAT-7 minęły 4 dni kalendarzowe, a w przypadku podatników rozliczających się kwartalnie z VAT, co najmniej 7 dni kalendarzowych od złożenia JPK_VAT. Proces walidacji wniosków wymaga przetworzenia danych w rejestrach publicznych. Złożenie wniosku o subwencję wcześniej rodzi ryzyko jego odrzucenia przez PFR.

Z Tarczy Finansowej PFR 2.0 mogą skorzystać:

 • mikrofirmy dotknięte trudną sytuacją biznesową spowodowaną pandemią COVID-19:
  1. dla firm zatrudniających od 1 do 9 pracowników oraz obroty lub suma bilansowa za 2019 r. poniżej 2 mln euro,
  2. spadek obrotów o minimum 30% w okresie IV-XII lub w IV kwartale 2020 w porównaniu do analogicznego okresu w 2019 roku,
  3. kwota subwencji zależna o wielkości spadku przychodów:
   1. 18 000 zł na zatrudnionego przy spadku obrotów o 30-60%
   2. 36 000 zł na zatrudnionego przy spadku obrotów powyżej 60%,
  4. maksymalna kwota subwencji to 324 000 zł,
  5. możliwość umorzenia do 100% w zależności od utrzymania zatrudnienia w 2021 roku.

 • Małe i Średnie Firmy dotknięte trudną sytuacją biznesową spowodowaną pandemią COVID-19:
  1. dla firm zatrudniających od 10 do 249 pracowników oraz obroty poniżej 50 mln euro lub suma bilansowa poniżej 43 mln euro,
  2. spadek obrotów o minimum 30% w okresie IV-XII lub w IV kwartale 2020 w porównaniu do analogicznego okresu w 2019 roku,
  3. subwencja wypłacana jest w kwocie 70% straty brutto (przed podatkiem) przedsiębiorstwa za miesiące od listopada 2020 roku do marca 2021 (styczeń-marzec 2021 r. na podstawie prognozy),
  4. maksymalna kwota subwencji to 3,5 mln zł i nie więcej niż 72 000 zł na pracownika.

Tarcza Finansowa PFR 2.0

Szanowni Państwo,

Od 15 stycznia br. możesz wystąpić o wsparcie w ramach uruchomionego przez rząd programu Tarczy Finansowej PFR 2.0

Sięgnij po subwencję i złóż wniosek online na stronie Internet Bankingu.

Regulamin ubiegania się o udział w programie Tarcza Finansowa PFR 2.0

Pełnomocnictwo

Przedsiębiorcy mogą składać wnioski o udzielenie subwencji do 28 lutego 2021.

W trakcie składania wniosku o subwencję należy sprawdzić, czy od przesłania deklaracji VAT-7 minęły 4 dni kalendarzowe, a w przypadku podatników rozliczających się kwartalnie z VAT, co najmniej 7 dni kalendarzowych od złożenia JPK_VAT. Proces walidacji wniosków wymaga przetworzenia danych w rejestrach publicznych. Złożenie wniosku o subwencję wcześniej rodzi ryzyko jego odrzucenia przez PFR.

Z Tarczy Finansowej PFR 2.0 mogą skorzystać:

 • mikrofirmy dotknięte trudną sytuacją biznesową spowodowaną pandemią COVID-19:
  1. dla firm zatrudniających od 1 do 9 pracowników oraz obroty lub suma bilansowa za 2019 r. poniżej 2 mln euro,
  2. spadek obrotów o minimum 30% w okresie IV-XII lub w IV kwartale 2020 w porównaniu do analogicznego okresu w 2019 roku,
  3. kwota subwencji zależna o wielkości spadku przychodów:
   1. 18 000 zł na zatrudnionego przy spadku obrotów o 30-60%
   2. 36 000 zł na zatrudnionego przy spadku obrotów powyżej 60%,
  4. maksymalna kwota subwencji to 324 000 zł,
  5. możliwość umorzenia do 100% w zależności od utrzymania zatrudnienia w 2021 roku.

 • Małe i Średnie Firmy dotknięte trudną sytuacją biznesową spowodowaną pandemią COVID-19:
  1. dla firm zatrudniających od 10 do 249 pracowników oraz obroty poniżej 50 mln euro lub suma bilansowa poniżej 43 mln euro,
  2. spadek obrotów o minimum 30% w okresie IV-XII lub w IV kwartale 2020 w porównaniu do analogicznego okresu w 2019 roku,
  3. subwencja wypłacana jest w kwocie 70% straty brutto (przed podatkiem) przedsiębiorstwa za miesiące od listopada 2020 roku do marca 2021 (styczeń-marzec 2021 r. na podstawie prognozy),
  4. maksymalna kwota subwencji to 3,5 mln zł i nie więcej niż 72 000 zł na pracownika.

Tarcza Finansowa PFR – przyjmowanie pełnomocnictw, oświadczeń lub odpisów z KRS i CEiDG

Szanowni Państwo,

Zgodnie z Umową Subwencji i Regulaminem Programu PFR przypominamy o obowiązku przedstawienia w Banku dokumentów potwierdzających, że osoba, która zawarła Umowę i złożyła oświadczenie woli jej zawarcia w imieniu Beneficjenta była uprawniona do jego reprezentowania.

W zależności od sytuacji są to:

 • informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu/pełnemu z Krajowego Rejestru Sądowego lub;
 • wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub;
 • Pełnomocnictwo i informacja odpowiadająca aktualnemu/pełnemu odpisowi z Krajowego Rejestru Sądowego lub Pełnomocnictwo i wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub;
 • Oświadczenie Beneficjenta

Wzory pełnomocnictwa i oświadczenia stanowią załączniki nr 2 i 3 do Regulaminu Programu PFR (wzór pełnomocnictwa – str. 62, wzór oświadczenia – str. 64).

Dokumenty należy przedstawić w Banku osobiście lub przesłać do Banku pocztą w nieprzekraczalnym terminie do 31 grudnia 2020 r.

W przypadku niedopełnienia ww. obowiązku konsekwencją może być wypowiedzenie Umowy przez Fundusz.

W celu usprawnienia procesu weryfikacji zachęcamy do jak najwcześniejszego składania dokumentów.

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
Bank Spółdzielczy 2014 roku
Średnie kursy walut NBP z dnia: 2021-10-27
EUR 1 EUR 4,6165
USD 1 USD 3,9815
CHF 1 CHF 4,3362
GBP 1 GBP 5,4640
300 dla ucznia     |     500 plus
500 plus 300 dla ucznia
INFORMACJE DODATKOWE
Bankowy Fundusz Gwarancyjny Generali Zastrzeżenia kart Dbaj o bezpieczeństwo w sieci
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies, korzystanie z niej oznacza ich akceptację. Akceptuję | Więcej informacji